Seksi Katekese

Tugas dan Tanggung Jawab Seksi Katekese :

Seksi Katekese

1.    Tugas Seksi Katekese  :

a.     Mengkoordinasikan  pengajaran,  persiapan,  dan pembinaan para  calon  baptis,  calon  penerima  komuni  pertama, calon   penerima    krisma,   termasuk    tenaga   pengajar/pembina.

b.     Menyelenggarakan    kegiatan    pembinaan    iman    Umat dalam bidang katekese. Misalnya dalam masa Prapaskah, masa Adven.

c.     Menyelenggarakan  kegiatan yang dapat membangkitkan minat Umat agar menjadi katekis/pembina.

d.     Mengusahakan    agar    murid    beragama    Katolik    yang bersekolah  di  sekolah  non  Katolik  mendapatkan pelajaran agama Katolik yang teratur, sesuai dengan kurikulum yang                      sudah ditentukan oleh Keuskupan.

e.    Melakukan  pembinaan/pendampingan lanjut (mistagogi) bagi para baptisan baru dewasa.

2.     Dalam  melaksanakan  tugas  pelayanannya,  Seksi  ini  dibantu oleh:

a.    Subseksi Pelayanan Sakramen Inisiasi

Bertugas dan bertanggung jawab:

1)    Untuk   mendaftar dan   membina para calon serta mempersiapkan dan menyelenggarakan acara :

  • Sakramen Baptis (balita dan dewasa)
  • Komuni pertama
  • Penguatan

 

2)    Melakukan pembinaan/pendampingan lanjut (mistagogi) bagi para baptisan baru dewasa.

b.    Subseksi Bina Iman Anak (BIA) :

Bertanggung  jawab  untuk  menyelenggarakan  pengenalan,  pembinaan,   dan  pengajaran   iman  Katolik   kepada anak.

c.    Subseksi Bina Iman Remaja (BIR) :

Bertanggung  jawab  untuk  menyelenggarakan  pengenalan, pembinaan, dan pengajaran iman Katolik kepada remaja.

d.    Subseksi Katekis :

Bertanggung jawab dan bertugas  mengumpulkan  katekis  Paroki  untuk mengadakan pembinaan bersama, guna meningkatkan   pengetahuan dan keterampilan mereka, serta menumbuh kembangkan  minat  Umat  untuk  menjadi katekis yang baru.